Rysowanie TP, Akcji,Stref R/S, Konsolidacji wzorcowych

Automatyczne rysowanie na wykresie świecowym: trendów Podstawowych, akcji, stref wsparcia i oporu R/S dla konsolidacji oraz wykrywanie wzorcowych konsolidacji.

Wskaźnik automatycznie rysuje elementy wchodzące w skład strategii Price Action Plus korzystającej z trendów podstawowych.

Działa na aktualnie wyświetlanym Time Frame dla wszystkich instrumentów oraz par walutowych na platformie Ctrader u dowolnego brokera.

Dostępne parametry w konfiguracji pomagają dostosować wskaźnik do własnych potrzeb.

Wskaźnik przeznaczony jest dla osób, które dobrze opanowały jedną ze strategii opartych na trendach podstawowych i rozumieją zasady ruchu ceny.

UWAGA! Podczas zakupu wybranej opcji koniecznie podaj nr swojego rachunku u brokera (real lub demo) widoczny w prawym górnym rogu na platformie ctrader – licencja jest generowana do numeru Twojego rachunku.

Zaoszczędź czas oraz uzyskaj dodatkowe informacje podczas analizy wykresów: TRENDY PODSTAWOWE, AKCJE, STREFY R/S, KONSOLIDACJE WZORCOWE!

Każdy kto korzysta ze strategii opartych o trendy podstawowe, wie jak wiele czasu zajmuje ręczne rysowanie tych trendów na różnych ramach czasowych par walutowych.

Teraz wskaźnik zaawansowany pokazuje w ułamku sekundy tyle trendów podstawowych wstecz ile potrzebujesz – na każdych dostępnych ramach czasowych.

 Dodatkowo wskaźnik podpowiada gdzie może znajdować się aktualnie Akcja, wykrywa formacje wzorcowe konsolidacji złożonych z trzech trendów podstawowych, oraz wyznacza dynamicznie strefy R/S ze zmiany funkcji na których powinna oprzeć się konsolidacja główna.

Dzięki temu możesz sprawnie przeglądać wiele par i skupić się na poszukiwaniu odpowiednich warunków do handlu.

Instalacja wskaźnika jest bardzo prosta i już po chwili możesz cieszyć się automatycznie narysowanymi trendami podstawowymi!

Masz pytanie? Wyślij formularz poniżej: